TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING
 
 
load
klienti


Jednoduchá internetová stránka zameraná na podporu predaja balotiny, špeciálnej hmoty ur?enej pre tryskacie práce a do cestných reflexných náterov.

Na stránke návštevník nájde všetky potrebné informácie o produkte, PDF prospekty, ceny a kontaktné informácie.

Cenník produktov si upravuje klient cez administra?né rozhranie.

Stránky sú oživené jednoduchými flash efektami.

Prezentácia realitnej kancelárie s preh?adnou databázou ponúk nehnute?ností.

Prezentácia využíva náš vlastný špecializovaný realitný systém MAM REALITY MANAGER, ktorý dlhodobo vyvíja naša spolo?nos?. Pomocou tejto aplikácie je možná pohodlná a jednoduchá správa celej ponuky priamo zo strany klienta. Obsluhu zvládne aj úplny laik, v?etne nahrávania fotografií priamo z fotoaparátu.

Jednoduchá internetová prezentácia spolo?nosti, ktorá sa zaoberá architektonicko - projek?nými službami.

Bežné sekcie profil spolo?nosti, referencie a kontakt dop??a formulár pomocou ktorého môžu návštevníci písa? svoje otázky priamo kompetentnému pracovníkovi.

Rozsiahle internetové sídlo pre celosvetovo známu ložiskovú skupinu. Viac ako 150 podstránok v 3 jazykoch zastrešuje  informácie o spolo?nosti, 4 výrobných závodoch a kompletný katalóg obsahujúci tisíce ložísk a výrobkov s tech. parametrami. 

Stránky obsahujú taktiež online stav skladových zásob, databázu výstav, zhodnotenia ve?trhov, aktuality, rôzne kontaktné formuláre a redak?ný systém pre správu obsahu.

Celzius.SK je špecializovaný internetový obchod zameraný na predaj meracej techniky a športových prístrojov. Návštevníci v ponuke nájdu kvalitné teplomery, vlhkomery, barometre, meteo stanice, výškomery, krokomery, pulzomery, stopky, minútky a hodiny.

Celý obchod funguje v najnovšej verzií MaM SHOP systému, ktorý bol vytvorený na základe dlhoro?ných skúseností s tvorbou elektronických obchodov. Systém je ve?mi variabilný, flexibilný a obsahuje množstvo komplexných funkcií a modulov, všetko s optimalizáciou pre vyh?adáva?e. 

Preh?adná a jednoduchá navigácia nerobí problémy ani menej zdatným užívate?om internetu. Každý tovar obsahuje všetky potrebné informácie, fotografie a objednávkový proces je rýchly a pohodlný.

Celá správa obchodu prebieha pomocou administra?ného rozhrania a okrem správy tovaru obsahuje aj ?alšie funkcie a moduly ako napr. správa objednávok, ?i marketing.

Spolo?nosti Drevum, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou drevených okien, dverí, schodov, zimných záhrad a pod... sme realizovali prvú internetovú stránku v roku 2002, vzh?adom na jej úspech a množstvo nových získaných zákazníkov nás vedenie spolo?nosti oslovilo s požiadavkou na modernizáciu prezentácie.

Vytvorili sme imidžovú prezentáciu s pútavou grafikou, obsahovo rozdelenú na dve ?asti. V prvej návštevník nájde všeobecné informácie o spolo?nosti, výrobe ?i používaných materiáloch, a v tej druhej zas charakteristiku a popis jednodlivých druhov výrobkov.

 

VIP REALITY, s.r.o.

www.vipreality.sk

Realizácia: január 2007
Klient: VIP REALITY, s.r.o.

Stránky pre realitnú kanceláriu, ktorá sa zameriava na exkluzívnejšie typy nehnute?ností.

Jedná sa o ?alšie využitie nášho realitného internetového online systému.

Pomocou tejto aplikácie je možná pohodlná a jednoduchá správa celej ponuky priamo zo strany klienta. Obsluhu zvládne aj úplny laik, v?etne nahrávania fotografií priamo z fotoaparátu.

Technológie: xhtml, css, php, mySQL

 
REGISTRÁCIA DOMÉN

Je vaša doména ešte voľná?

 www. .
 NAJ.sk 

NAJNOVŠIE PROJEKTY
[06.11.2007] - MOJMILACIK.SK - CHOVATE?SKÉ POTREBY
Špecializovaný internetový obchod zameraný na predaj kvalitných chovate?ských potrieb pre domácich milá?ikov. V ponuke nájdete kvalitné krmivo pre psy aj ma?ky, lie?ivá, misky, pelechy, košíky, preravky, oble?enie, hra?ky, vodítka, obojky, náhubky a množstvo iného sortimentu. Obchod využíva najnovšiu verziu nášho MaM SHOP systému s množstvom doplnkových modulov.

http://www.mojmilacik.sk

[07.04.2007] - MESTO ŽILINA, OFICIÁLNA STRÁNKA MESTA
Ako dlhoro?ní správcovia a tvorcovia oficiálnej internetovej stránky mesta sme sa rozhodli vytvori? po štyroch rokoch novú verziu, ktorá sp??a modernejšie trendy a nároky. Stránky boli redizajnované do novej podoby, komplexnou zmenou prešla naviga?ná štruktúra, ktorá je roz?lenená do kategórií MESTO, OB?AN, PODNIKATE?, NÁVŠTEVNÍK. Celý obsah je preh?adnejšie rozdelený aj na titulnej strane so spravodajstvom, pribudli mestské úradné oznamy, komplexná administrácia dokumentov, nová verzia inzercie a mnoho ?alších funkcií. V rámci testovacej prevádzky si stránky získali popularitu ob?anov mesta a návštevníkov a sú najnavštevovanejšou stánkou nášho regiónu. V spolupráci s mestom Žilina a ?alšími inštitúciami plánujeme stránky dop??a? o ?alšie funkcie užito?né pre ob?anov.

http://www.zilina.sk

[25.03.2007] - SHOPLINE E-OBCHOD ADIDAS A NIKE
Internetový online obchod špecializovaný na predaj zna?kového oble?enia ADIDAS a NIKE. Tovarové položky sú preh?adne za?lenené do príslušných kategórií, tovar je možné objednáva? pod?a parametrov a celú ponuku si klient spravuje cez administra?né rozhranie. Obchod využíva najnovšiu verziu nášho MAM SHOP systému s množstvom rôznych funkcií a jednoduchou obsluhou. Systém je optimalizovaný pre vyh?adávacie roboty a má rozsiahle administra?né rozhranie pomocou ktorého klient môže spravova? nielen databázu tovaru, ale aj zákazníkov a vybavovanie objednávok.

http://www.shopline.sk

[20.03.2007] - MMS CONTRA, s.r.o.
Spolo?nos? MMS Contra, s.r.o. zabezpe?uje búracie a výkopové, murárske a tesárske, a železiarske práce. Prezentácia menšieho rozsahu obsahuje základné informácie o spolo?nosti, referencie, cenník služieb, kontakté informácie, kontaktný formulár a prelinkovanie na partnerov.

http://www.mmscontra.sk

[10.03.2007] - MICHAL DIVIŠ ARCHITEKTI, s.r.o.
Internetová imidžová prezentácia pre poprednú architektonickú kanceláriu v regióne, ktorá projektuje najmä komplexné developerské projekty pre ve?kých investorov. Stránky sú robené technológiou FLASH. Návštevník má možnos? pozrie? si všetky potrebné informácie a novinky z diania spolo?nosti, ako aj aktuálne referencie v podobe pekných vizualizácií. Prezentácia je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

http://www.mda.sk
VYBRANÉ REFERENCIE